Speaker:Salman Khan
Date:2019-04-26
view(s): 296
 • 20:23 1.
  Salman Khan:影片能改變教育
 • Index
 • Notes
 • Discussion
 • Fullscreen
Salman Khan:影片能改變教育
20:23, 2019-04-26, by 圖書館志工

Salman Khan 談論他創辦 Khan 學院的過程,現在,除了一整套完整的數學教學影片以外,其它科目也逐漸跟進。他展現互動教學的威力,呼籲教師們翻轉傳統的教學方式 讓學生在家裡看教材,在有老師監督輔導的課堂裡做功課。

  • 20:23 1.
   Salman Khan:影片能改變教育
  Location
  Folder name
  TED_2011
  Published
  2019-04-26 15:28:47
  Views
  296
  Duration
  20:23
  Uploaded by
  圖書館志工
  Division
  崑山科技大學