Upload:圖書館工讀生
Date:2019-04-25
view(s): 372
 • 18:46 1.
  Chimamanda Adichie 單一故事的危險性
 • Index
 • Notes
 • Discussion
 • Fullscreen
Chimamanda Adichie 單一故事的危險性
18:46, 2019-04-25, by 圖書館工讀生

我們的生活與文化充滿著各種故事,小說家Chimamanda Adichie分享她找到「真正的非洲聲音」,並告誡大家,如果對於某人某地,我們只有單一故事,將會導致傷害人的偏見。

  • 18:46 1.
   Chimamanda Adichie 單一故事的危險性
  Location
  Folder name
  TED_2009
  Published
  2019-04-25 11:06:19
  Views
  372
  Duration
  18:46
  Uploaded by
  圖書館工讀生
  Division
  崑山科技大學